FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकिकृत कृषि विकास रणनीती (२०८१/२०८२-२०८३/२०८४) ८०/८१ 05/10/2024 - 13:07 PDF icon Agriculture Strategic Plan.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण प्रतिवेदन ८०/८१ 05/10/2024 - 12:49 PDF icon GESI Audit Report Tripurasundari.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषय २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 12:17 PDF icon Health Tripurasundari.pdf
मध्यमकालिन खर्च संरचना योजना (२०८०/०८१-२०८२/०८३) को अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन ८०/८१ 05/10/2024 - 12:17 PDF icon MTEF.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रथम आबधिक योजना (२०८१/२०८२-२०८५/२०८६) ८०/८१ 05/10/2024 - 12:12 PDF icon Period PlanTripurasundari Dolpa.pdf
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको राजस्व कार्ययोजना (२०८१/०८२-२०८३/०८३) ८०/८१ 05/10/2024 - 12:05 PDF icon RIAP Tripurasundari.pdf
संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८० ८०/८१ 05/10/2024 - 12:03 PDF icon संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण.pdf